Wszystko co dotyczy tworzenia stron WWW.
Awatar użytkownika

winuser

Zasłużony użytkownik
Posty: 980
Rejestracja: 29 sie 2013, 12:15
    Windows 7 Chrome

Post07 mar 2016, 13:40

Cześć, postawiłem klientowi forum na phpBB używając Apache. Wszystko dobrze działało, ale przy sporym załadowaniu serwera przymulało. Postanowiłem przełączyć na nginx, naczytałem się o nim dużo dobrego w kwestii wydajności. Wszystko działa, ale mam problem z przekierowaniami np do localhost/app.php/rules - nginx wyrzuca błąd 404.
nginx.conf stworzony na podstawie bazowego od phpBB wygląda tak:

Kod: Zaznacz cały

# Sample nginx configuration file for phpBB.
# Global settings have been removed, copy them
# from your system's nginx.conf.
# Tested with nginx 0.8.35.

# If you want to use the X-Accel-Redirect feature,
# add the following to your config.php.
#
#  define('PHPBB_ENABLE_X_ACCEL_REDIRECT', true);
#
# See http://wiki.nginx.org/XSendfile for the details
# on X-Accel-Redirect.

user www-data;
worker_processes 4;
pid /var/run/nginx.pid;

events {
   worker_connections 768;
   # multi_accept on;
}

http {

 #
   # Basic Settings
   ##

   sendfile on;
   tcp_nopush on;
   tcp_nodelay on;
   keepalive_timeout 65;
   types_hash_max_size 2048;
    server_tokens off;
   
       include /etc/nginx/mime.types;
   default_type application/octet-stream;
    ##
   # Gzip Settings
   ##

   gzip on;
   gzip_disable "msie6";

   # gzip_vary on;
   # gzip_proxied any;
   # gzip_comp_level 6;
   # gzip_buffers 16 8k;
   # gzip_http_version 1.1;
   # gzip_types text/plain text/css application/json application/x-javascript text/xml application/xml application/xml+rss text/javascript;

    # Catch-all server for requests to invalid hosts.
    # Also catches vulnerability scanners probing IP addresses.
    server {
        # default specifies that this block is to be used when
        # no other block matches.
        listen 80 default;

        server_name bogus;
        return 444;
        root /var/empty;
    }

   # Virtual Host Configs
   ##

   include /etc/nginx/conf.d/*.conf;
   include /etc/nginx/sites-enabled/*;
   

    # If you have domains with and without www prefix,
    # redirect one to the other.
    server {
        # Default port is 80.
        #listen 80;

        server_name myforums.com;

        # A trick from http://wiki.nginx.org/Pitfalls#Taxing_Rewrites:
        rewrite ^ http://www.domena.pl$request_uri permanent;
        # Equivalent to:
        #rewrite ^(.*)$ http://www.doemna.pl$1 permanent;
    }


    }

    # If running php as fastcgi, specify php upstream.
    upstream php {
        server unix:/tmp/php.sock;
    }
}


Plik default (sites-avaiable):

Kod: Zaznacz cały

# You may add here your
# server {
#   ...
# }
# statements for each of your virtual hosts to this file

##
# You should look at the following URL's in order to grasp a solid understanding
# of Nginx configuration files in order to fully unleash the power of Nginx.
# http://wiki.nginx.org/Pitfalls
# http://wiki.nginx.org/QuickStart
# http://wiki.nginx.org/Configuration
#
# Generally, you will want to move this file somewhere, and start with a clean
# file but keep this around for reference. Or just disable in sites-enabled.
#
# Please see /usr/share/doc/nginx-doc/examples/ for more detailed examples.
##


server {
   listen   80; ## listen for ipv4; this line is default and implied
        listen   [::]:80 default_server ipv6only=on; ## listen for ipv6

   root /var/www;
   index index.html index.php index.htm;

   # Make site accessible from http://domena.pl
   server_name domena.pl;
   location ~ /(config\.php|common\.php|cache|files|images/avatars/upload|includes|store) {
        deny all;
        return 403;
    }

    location ~* \.(gif|jpe?g|png|css)$ {
        expires   30d;
    }

   location /doc/ {
      alias /usr/share/doc/;
      autoindex on;
      allow 127.0.0.1;
      allow ::1;
      deny all;
   }

   # Only for nginx-naxsi used with nginx-naxsi-ui : process denied requests
   #location /RequestDenied {
   #   proxy_pass http://127.0.0.1:8080;   
   #}

   #error_page 404 /404.html;

   # redirect server error pages to the static page /50x.html
   #
   #error_page 500 502 503 504 /50x.html;
   #location = /50x.html {
   #   root /usr/share/nginx/www;
   #}

   # pass the PHP scripts to FastCGI server listening on (.
           location ~ \.php$ {
 try_files $uri =404;
    fastcgi_pass unix:/var/run/php5-fpm.sock;
    include fastcgi_params;
     fastcgi_index  index.php;
        fastcgi_param  SCRIPT_FILENAME  $document_root$fastcgi_script_name;
        include fastcgi_params;
   
}

   # deny access to .htaccess files, if Apache's document root
   # concurs with nginx's one
   #
   #location ~ /\.ht {
   #   deny all;
   #}
}


# another virtual host using mix of IP-, name-, and port-based configuration
#
#server {
#   listen 80;
#   listen somename:8080;
#   server_name somename alias another.alias;
#   root html;
#   index index.html index.htm;
#
#   location / {
#      try_files $uri $uri/ =404;
#   }
#}


# HTTPS server
#
#server {
#   listen 443;
#   server_name localhost;
#
#   root html;
#   index index.html index.htm;
#
#   ssl on;
#   ssl_certificate cert.pem;
#   ssl_certificate_key cert.key;
#
#   ssl_session_timeout 5m;
#
#   ssl_protocols SSLv3 TLSv1;
#   ssl_ciphers ALL:!ADH:!EXPORT56:RC4+RSA:+HIGH:+MEDIUM:+LOW:+SSLv3:+EXP;
#   ssl_prefer_server_ciphers on;
#
#   location / {
#      try_files $uri $uri/ =404;
#   }
#}

Support phpBB milczy w kwestii konfiguracji z nginx, dają tylko przykładowe pliki na bazie których stworzyłem co powyżej.

Mam rozwiązanie:
do default dodajemy to:

Kod: Zaznacz cały

location /app.php {
        try_files $uri $uri/ /app.php?$query_string;
}
Mój PC:
Intel Core i3-4170 @3.70GHz + SilentiumPC SpartanPro | MSI B85M-G43 | Zotac GeForce GTX 750 Ti 1GB | 8 GB RAM Crucial Ballistix Sport 1600Mhz 9-9-9-24| Patriot Blaze SSD 120 GB | Windows 10 Pro 1703 x64
Laptop:
Lenovo IdeaPad P580 | Intel Core i5 3210M @ 3.1 GHz| nVidia GeForce GT630M | 16GB RAM Kingston | LiteON LCS 128-L9S 128GB | Windows 7 Pro x64
Apple iPhone 5s | Apple A7 @1.3 GHz | PowerVR SGX543MP3 | 1GB RAM | 16GB PAMIĘCI | iOS 10.3
Inne telefony:

Spoiler: pokaż
Apple iPhone 5 | Apple A6 @1.3 GHz | PowerVR G6430 | 1GB RAM | 32GB PAMIĘCI | iOS 10.3
Nokia N9 | TI OMAP3630 @1,1GHz OC | PowerVR SGX-530 | 1GB RAM LPDDR | 16 GB PAMIĘCI | MeeGo 1.2 Harmattan
Lumia 520 | Qualcomm MSM8227 @ 1GHz | Qualcomm Adreno 305 | 512MB RAM | 8GB PAMIĘCI| WP 8.1 GDR2

Awatar użytkownika

Onset

Administrator
Posty: 2113
Rejestracja: 06 gru 2008, 19:27
Lokalizacja: multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(2)\GDAŃSK
Kontaktowanie:
    Windows 7 Chrome

Post07 mar 2016, 21:08

Nginx i PhpBB w bardzo dużym skrócie się nie lubią. Bardzo ciężko dopasować konfigi. Nie jest to niewykonalne, ale najszybciej zrobisz to przez zainstalowanie Ultimate SEO URL. W panelu admina będziesz mieć duże pole tekstowe, a w nim config, który kopiujesz do ustawień nginksa.
Windows 98 supports real multitasking - it can boot and crash simultaneously.
Mój pecet:
Spoiler: pokaż

Obudowa: Modecom ThinkBell, Zasilacz: OCZ ModXStream 600W, Mobo: MSI B85M-G43, Procesor: Intel Core i5-4570 (Haswell) , Wypalarka: Optiarc DVD RW AD-7173A ATA, Grafika: Gigabyte Radeon R9 270x, HDD1: OCZ Vertex 4 128 GB, HDD2:WDC WD5001AALS-00L3B2 (500GB), HDD3+4: WD1002FAEX-00Z3A0 (RAID-0), RAM: Kingston HyperX Black + Red 16GB (2x4 GB + 2x4GB Dual-Channel) CL9, Mocarne chłodzenie: Scythe Mugen II Rev. B.

Retina MacBook Pro Early 2015:
Spoiler: pokaż
Intel Core i5-5257u(Broadwell) @ 2.7 Ghz, RAM: 8 GB @ 1866 MHz DDR3, Intel Iris 6100, 128GB PCI-e SSD

Kto jest online

Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 1 gość