Regulamin witryny

Poniższe zasady zostały ujawnione celem wyjaśnienia poszczególnych obowiązków wszystkich członków społeczności Techvortal. Zasady te powinny być przestrzegane przez wszystkich, aby zapewnić, iż nasza witryna działa sprawnie i zapewnia zabawę oraz produktywne doświadczenia dla wszystkich członków naszej społeczności i odwiedzających.

 1. Wstęp

  1. Ten regulamin wchodzi w życie z dniem 1 IX 2015 (nowi użytkownicy) oraz 1 XI 2015 (dotychczasowi użytkownicy). Dotychczasowi użytkownicy, którzy nie zgadzają się na jego nowe brzmienie proszeni są o odejście z naszej Społeczności wraz z nadejściem owego dnia. #
  2. Regulamin dotyczy wszystkich użytkowników forum, bez wyjątku na ich status i pozycję. Obsługa forum może nadać w szczególnym przypadku dyspensę dla zajestrowanych użytkowników o statusie co najmniej Zasłużonego użytkownika - nie dotyczy to jednak punktów 1a-c oraz 2a-2f. #
  3. Poprzez poniższe pojęcia rozumie się:

   - Techvortal - wszystkie usługi dostępne w ramach domeny techvortal.pl - tzn. forum, blog itd.
   - Społeczność Techvortalu - wszyscy użytkownicy zarejestrowani na Techvortalu posiadający aktywne konta. Często poprzez pojęcie Techvortalu rozumie się także jego społeczność.
   - Obsługa Techvortalu, Ekipa Techvortalu - administracja i moderacja usług Techvoralowych.
   - kilobajt (KB, KiB) - 1024 bajty, gdzie bajt to 8 bitów o wartości zero lub jeden.
   - megabajt (MB, MiB) - 1024 kilobajty. #
 2. Uprawnienia oraz przetwarzanie danych

  1. Dostęp do Techvortalu wraz z możliwościami czytania otwartych podforów, artykułów na blogu etc. jest możliwy dla każdego Internauty.

   Niektóre usługi Techvortalu (np. serwer FTP) mogą być dostępne jedynie dla wybranych użytkowników, zgodnie ze zwyczajowymi zasadami przyznawania tych usług w Społeczności. #
  2. Dostęp do forum wraz z możliwościami czytania i pisania w otwartych podforach jest możliwy tylko dla zarejestrowanego na forum Internauty. Rejestracja jest otwarta dla każdego Internauty, który zgadza się z niniejszym regulaminem. Zarejestrowany użytkownik staje się częścią Społeczności Techvortalu.

   Aktywny dostęp do innych usług Techvortalu (tzn. możliwość komentowania wpisów na blogu etc.) jest dostępny w momencie rejestracji na tych usługach, bądź spełnienia innych wymagań w zależności od typu usługi, włącznie z użyciem dedykowanych programów. #
  3. Dostęp do ukrytych sekcji forum bądź dodatkowych możliwości edycji postów i pisania na blogu dostępny jest jedynie dla uprzywilejowanych i zasłużonych użytkowników forum, zgodnie z podziałem na stosowne grupy (tj. administratorzy, moderatorzy itp.) #
  4. Użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo ich poprawiania, uzupełniania, żądania zaprzestania ich przetwarzania ze względu na szczególną i wyjątkową sytuację. Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z prawem Rzeczypospolitej Polskiej i nie są udostępniane innym podmiotom. #
  5. Użytkownik ma prawo dostępu do swoich wpisów na forum (i innych usługach Techvortalu) wraz z możliwością ich edytowania i usuwania przez dwie godziny, a użytkownicy ze statusem co najmniej użytkownika zaawansowanego tak długo, jak tylko mają aktywne konto. Przez termin "aktywne konto" rozumie się konto, które nie zostało zablokowane (zbanowane) na dowolnej z dostępnych usług. Administratorzy bądź moderatorzy nie usuwają postów, wpisów bądź też całych kont na życzenie - nie dotyczy to jednak szczególnych sytuacji, zgodnie z zasadami zwyczajowo przyjętymi w Społeczności. #
  6. Użytkownik poprzez umieszczenie materiałów w serwisach wyraża zgodę na wykorzystanie tych materiałów przez innych użytkowników w zakresie ich osobistego użytku. Obsługa forum nie ponosi odpowiedzialności za wpisy poszczególnych użytkowników. Użytkownicy mogą zostać podciągnięci do odpowiedzialności karnej za wpisy łamiące prawo Rzeczypospolitej Polskiej. #
 3. Zakazy i nakazy

  1. Na forum istnieją określone działy i podfora - dla zachowania porządku użytkownicy proszeni są o przestrzeganie obowiązującego podziału. Offtopic (posty niezgodne z tematyką wątku) postępujący zbyt daleko skutkował będzie usuwaniem postów lub wydzielaniem nowych tematów przez obsługę forum bez wcześniejszego ostrzeżenia. #
  2. Zabrania się pisania kilku swoich postów pod rząd (double posting). Nowego posta pod swoim postem można napisać dopiero po tygodniu bez odpowiedzi ze strony innych użytkowników. Zabrania się także dublowania tematów i wpisów na ten sam temat w różnych miejscach. Na forum panuje zasada "jedno pytanie w jednym miejscu". Wszystkie posty są czytane przez osoby gotowe do odpowiedzi. #
  3. Jesteśmy w miejscu publicznym, wysłane przez nas wypowiedzi będą przeglądane przez wielu Internautów i niesłychanie ważne jest posługiwanie się poprawną polszczyzną. Jeżeli użytkownik ma z tym trudności, to jest zmuszony do korzystania z narzędzi do wcześniejszego sprawdzania pisowni. Staramy się pisać bez błędów, z poprawnymi zwrotami. Wyrazy należy składać w całe zdania, aby czytający zrozumiał bez wysiłku i za pierwszym razem, o co chodzi. Posty muszą być merytoryczne. W przypadku nagminnego łamania tego punktu administracja może od razu zablokować konto i nadać bana zgodnie ze sposobem zwyczajowo przyjętym przez Społeczność bez zachowania reguły dwukrotności wykroczeń z punktu 4b, jednak z zachowaniem głosowania zgodnie z punktem 4a. #
  4. Zabrania się obrażania innych użytkowników forum. #
  5. Zabrania się używania słów i zwrotów uznawanych powszechnie za wulgarne (w ostateczności używamy gwiazdek). Podpunkt ten nie dotyczy sformułowań charakterystycznych dla danej Społeczności (np. nakurwić) w dniu ustanowienia regulaminu. #
  6. Avatary muszą mieć rozdzielczość 150x150 pikseli i nie przekraczać 256KB. Każdy użytkownik musi posiadać niepowtarzalny avatar (zdjęcie profilowe). W przypadku nie posiadania awataru użytkownik będzie mieć awatar nadany domyślnie przez skrypt obsługujący forum bądź inną usługę dostępną w domenie techvortal.pl. #
  7. Na forum wyłączona jest obsługa załączników, pliki można udostępniać poprzez przesłanie odnośnika do pliku na dowolnym serwerze. Zabronione jest udostępnianie plików chronionych prawem autorskim. #
  8. Zanim zostanie utworzony nowy temat należy się także upewnić, iż wcześniej nie istniał podobny temat (m.in. poprzez opcję Szukaj). W przypadku obecności podobnego tematu, cenne informacje można po prostu wysłać jako odpowiedź w danym wątku. Bezsensowne odkopywanie wątku (po więcej niż pół roku bez odpowiedzi) może zostać potraktowane jako łamanie regulaminu. #
  9. Nick (nazwa użytkownika) nie może zawierać w sobie adresu strony www, znaków spoza tabeli ASCII, wyrazów wulgarnych, oraz nie może być dłuższy niż 20 znaków. #
  10. Zabrania się rejestrowania jednej osoby pod więcej niż jedną nazwą użytkownika (tzw. multikonta). Wszystkie konta jednej osoby mogą zostać w takim przypadku zbanowane. #
  11. Nie wolno używać tekstu koloru czerwonego i zielonego. Są one zarezerwowane kolejno dla administratorów i moderatorów. #
  12. Podpisy, posty i wiadomości muszą być formatowane w sposób czytelny, nie mogą być zbyt jaskrawe - zgodnie ze standardami przyjętymi w Społeczności. Nie akceptowane są posty np. w jaskrawym kolorze z dużą czcionką. Podpisy dla użytkowników są ograniczone do 4096 znaków. #
  13. Na forum, blogu i innych usługach dostępnych w domenie techvortal.pl głównym obowiązującym językiem jest język polski. W wyjątkowych sytuacjach dopuszczalne jest użycie języka angielskiego.

   On the board, blog and another services available on the domain techvortal.pl the main language we use to is Polish. In exceptional circumstances we can accept using English language. #
  14. Zabronione jest reklamowanie innej strony w poście bądź podpisie użytkownika. #
  15. Możliwość edycji lub usunięcia posta/tematu jest blokowana po 120 minutach od jego wysłania. Przemyśl dobrze co chcesz napisać i pamiętaj że to co trafi do internetu zostaje tam na zawsze! #
  16. Na usługach dostępnych w domenie techvortal.pl obowiązują zasady netykiety, które można znaleźć tutaj: xxx. #
  17. W przypadku złamania regulaminu posty, wiadomości bądź też stopki go łamiące mogą zostać zedytowane bądź usunięte bez wcześniejszego ostrzeżenia przez obsługę forum. #
 4. Podejmowanie decyzji i kary

  1. Wszelkie ważne (przede wszystkim długotrwałe, finansowe bądź też personalne) decyzje muszą zostać podjęte przy większości głosów obsługi forum, chyba, że wymagane jest podjęcie bezzwłocznej decyzji. Głosowania mogą mieć charakter jawny bądź tajny. Za personalne decyzje uważa się m.in. nadawanie rang oraz przydziały do grup.

   W przypadku podjęcia bezzwłocznej decyzji ekipa prowadząca forum musi być powiadomiona w ciągu 24 godzin o zaistniałym problemie w sposób zwyczajowo przyjęty w Społeczności. #
  2. Użytkownik, który nagminnie (co najmniej dwukrotnie, każdorazowo po różnym - tzn. nie dotyczącym drugi raz tej samej sprawy - ostrzeżeniu ze strony co najmniej 3 zasłużonych użytkowników i/lub moderatora i/lub administratora) łamie w sposób postanowienia niniejszego regulaminu zostaje zbanowany na okres zwyczajowo przyjęty w Społeczności przy danym wykroczeniu. W przypadku szczególnego wykroczenia administrator bez konsultacji z pozostałą częścią obsługi może zbanować użytkownika na okres zwyczajowo przyjęty w Społeczności przy danym wykroczeniu; obsługa forum jednak musi zostać o tym powiadomiona w ciągu 24 godzin w sposób zwyczajowo przyjęty w Społeczności. #
 5. Dodatkowe regulaminy i adnotacje

  1. Do niniejszego regulaminu załącza się dodatkowe regulaminy. Shoutbox: xxx #
  2. W przypadku sytuacji nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się prawo Rzeczypospolitej Polskiej. #